หมาย 111 : (อาญา) วิ่งราวของหมั้นหรือสินสอด

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7868/2560
ไม่ว่าสร้อยคอทองคำและสร้อยข้อมือทองคำจะเป็นสินสอดหรือของหมั้นก็ตาม แต่ฝ่ายจำเลยซึ่งเป็นฝ่ายชายได้ส่งมอบให้ฝ่ายโจทก์ร่วมยึดถือครอบครองอันเป็นการยกให้ในวันพิธีมงคลสมรสแล้ว จำเลยไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์ตามฟ้อง หากจำเลยเห็นว่าฝ่ายโจทก์ร่วมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างไร ก็ชอบที่จะใช้สิทธิเรียกร้องฟ้องคดีทางแพ่งเพื่อเรียกทรัพย์คืน หามีสิทธิฉกฉวยเอาทรัพย์มาโดยพลการไม่ การที่จำเลยหยิบไปต่อหน้าโจทก์ร่วมในขณะที่โต้เถียงกัน เป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฏหมาย เป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฏหมายสำหรับตนเอง จึงเป็นการลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า ซึ่งเป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 วรรคแรก

หมายเหตุ : คดีนี้ฝ่ายจำเลยอ้างว่าสร้อยคอทองคำและสร้อยข้อมือทองคำที่ส่งมอบให้ฝ่ายโจทก์ร่วมในวันพิธีมงคลสมรสนั้น มีน้ำหนัก 9 บาท แต่โจทก์ร่วมคงไม่เชื่อ วันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุ ทั้งสองฝ่ายนำไปชั่งน้ำหนักที่ร้านทองเยาวราช ปรากฏว่ามีน้ำหนักเพียง 8.25 บาท เกิดการโต้เถียงกัน ระหว่างนั้นจำเลยจึงหยิบเอาสร้อยคอทองคำและสร้อยข้อมือทองคำดังกล่าวที่วางอยู่บนโต๊ะของร้านทองไป เช่นนี้ สร้อยคอทองคำและสร้อยข้อมือทองคำดังกล่าวมิใช่ของจำเลยอีกแล้ว เพราะได้ส่งมอบให้แก่ฝ่ายโจทก์ร่วมไปแล้ว ไม่ว่าสร้อยคอทองคำหรือสร้อยข้อมือทองคำนั้นจะเป็นสินสอด หรือจะเป็นของหมั้นก็ตาม ก็มิใช่ทรัพย์ของจำเลยแต่อย่างใด ดังนั้น การที่จำเลยหยิบไปต่อหน้าโจทก์ร่วมนั้นจึงมีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์